Endringer i LOfavør Innboforsikring fra 1. januar

onsdag 2. desember 2020

Som medlem i Industri Energi har du LOfavør Innboforsikring som en del av medlemskapet. Fra 1. januar 2021 kommer det flere forbedringer i vilkårene.

Forbundene og LO har arbeidet i over 50 år for å gi medlemmene gode og trygge avtaler som gir dem større trygghet i privatlivet. LOfavør Innboforsikringen har utviklet seg til å være Norges beste innboforsikring. Nå kommer flere endringer i vilkårene som gjør den enda bedre.

Fra 1. januar kommer disse forbedringene:

  • Egenandelen ved skade reduseres med 1000 kroner og blir nå bare 2000 kroner
  • Det blir økte erstatningssummer på noen dekninger, for eksempel sykkel som øker til 40 000 kroner (gjelder også el-sykkel)
  • Medlemmer som har jobb på båt, om bord i fly og på oljerigger, får utvidet dekningen på løsøre (vilkåret punkt 4-10), til å gjelde i hele verden. Skaden må skje om bord i båten, i flyet eller ute på riggen

Hvis det er to eller flere i samme husstand som har LOfavør innboforsikring er det fremdeles ingen egenandel.

Øvrige endringer i vilkårene:

  • Det trekkes både aldersfradrag og egenandel i forsikringsoppgjøret
  • Rettshjelpsdekning i forbindelse med saker som føres for Finansklagenemda. Her erstattes utgifter med inntil 15 000 kroner. Utgifter til saker som føres for forliksrådet/jordskifte erstattes med inntil 25 000 kroner

Les om endringene og laste ned 2021 – vilkåret for innboforsikringen

Norges beste innboforsikring blir enda bedre