Biomarint forum skal skape vekst for sjømatnæringen

I går ble Biomarint forum lansert, som er et bredt samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i den marine verdikjeden. – Vi er fornøyde med opprettelsen av denne samarbeidsarenaen. Sjømatnæringen er en viktig eksportnæring for Norge, og norske sjømatprodukter og teknologi er etterspurt over hele verden. Det vil være en styrke for hele denne næringen at vi står sammen for å utvikle den videre, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Fiskeri- og havsminister Bjørnar Skjæran hadde glede av å skjære, med en fiskedolk, et fiskegarn istedenfor ei snor, for å markere forumet åpnet.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran kutter garnet. Foto: Egil Brandsøy.

Åpningen skjedde i sekretariatsalen i Folkets Hus, med samarbeidspartnerne til stede.

– Det gode partssamarbeidet vi har i Norge er et konkurransefortrinn, ikke alle land har det, slo fiskeri- og havministeren fast.

– Når partene i næringen går sammen med regjeringen, da har vi større forutsetninger for å lykkes, la han til.

Forumet består av 11 organisasjoner som går sammen for å forsterke Norge som fiskeri- og havbruksnasjon. Det er LO med forbundene Industri Energi, NNN (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund), Fellesforbundet, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. I tillegg til NHO med foreningene Sjømat Norge og Norsk Industri, samt Norges Fiskarlag og Fiskebåt.

Bjørnar Skjæran (i midten) understreker at når partene i næringen går sammen med regjeringen, da har vi større forutsetninger for å lykkes. Foto: Egil Brandsøy.

– Vi må evne å se helheten i den biomarine verdikjeden

Daglig leder i forumet, Jørn Prangerød, tar med seg erfaringen han har fra et annet samarbeidsforum: KonKraft – som er en lignende samarbeidsarena for olje- og gassnæringen.

– Det er veldig viktig å ha ansvarlige parter med i et sånt samarbeid, som også kan forplikte seg ovenfor hverandre. NHOs landsforeninger og LO-forbund har vist at de kan bygge tillit og en felles virkelighetsforståelse som jeg tror er veldig viktig for å komme frem til omforente løsninger, sier han.

Jørn Prangerød skal ledet arbeidet til Biomarint Forum. Foto: Egil Brandsøy.

Han understreker at det er sentralt å få med seg hele verdikjeden i det kommende arbeidet i forumet.

– Jeg håper at vi skal kunne presentere helheten. Slik at det ikke kommer fiskere hver for seg, havbruk hver for seg, foredling hver for seg, men hele næringen. Jeg føler at vi i stor grad har lykkes med det arbeidet vi har gjort i Konkraft. Altså å få fram betydningen av hvilke ringvirkninger olje og gass skaper på land, i leverandørindustrien og så videre, sier han.

– Og det håper jeg at vi klarer å få frem her også. For det er det som betyr noe for AS Norge. At du får til de ringvirkningene og ikke bare deler av det. Vi må klare å bygge robuste og fremtidsrettede næringer og arbeidsplasser, sier Prangerød.

Jørn Prangerød taler under lanseringen. Foto: Egil Brandsøy.

Prangerød gir eksempel på én type helhet i LO-forbundene.

– Av LO-forbundene så er det jo slik at Industri Energi organiserer de som lager fiskefor, så organiserer Fellesforbundet de som mater fisken med det foret som Industri Energi-medlemmene har produsert. Så er det jo NNN sine medlemmer som skjærer i fisken og fileterer den, forteller han.

Viktig eksportnæring for Norge der Industri Energi organiserer mange medlemmer

Forbundsleder Frode Alfheim sitter i rådet til det nye forumet. I tillegg er Arild Theimann, som jobber som spesialrådgiver i samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi, med i arbeidsutvalget.

Han skal bistå med å gjøre den daglige jobben i forumet og være med på å lage politikkdokumenter.

Spesialrådgiver Arild Theimann (t.h) og leder for Samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi Geir Seljeseth, følger med under lanseringen. Foto: Egil Brandsøy.

Theimann forteller at det aldri har vært et slikt samarbeid tidligere innenfor denne verdikjeden.

– Det er en viktig eksportnæring for Norge. Vi har medlemmer i en del av denne verdikjeden. Altså vi organiserer medlemmer innenfor fiskemel, fiskefor, fiskeolje, som videreforedler både fisk, men også restråstoff fra fisk, sier han og fortsetter:

– Samtidig så organiserer vi innenfor legemiddelindustri, så det vil være mulighet for mer legemiddelproduksjon. Vi organiserer også folk som produserer vaksine. Den største vaksineproduksjonen i Norge er jo laksevaksine, sier Theimann.

Han er krystallklar på hva forumet må satse på.

– Fremover må vi få til enighet og jobbe sammen for å få mer verdiskapning, sysselsetting og eksportinntekter fra sjømatnæringa og hele den verdikjeden. Og samtidig også mer forskning og utvikling.

Grafisk designer fra Industri Energi står bak logoen

Leder Jørn Prangerød skryter av den nye logoen som grafisk designer Jarle Nordås, som jobber i kommunikasjonsavdelingen til Industri Energi, har skapt.

Logoen til Biomarint forum.

– Han har gjort en kjempejobb. Jeg synes den logoen har blitt utrolig flott. Så det er jeg veldig takknemlig for. Vi avduka jo den her også i dag. Så får vi håpe at flest mulig får se den fine logoen som Jarle har laget, sier Prangerød.

Om arbeidet til logoen forteller Jarle Nordås at det har vært svært behagelig og hyggelig å jobbe med folk som har en forståelse for hva en logo skal være.

Jarle Nordås
Grafiker Jarle Nordås jobber i kommunikasjonsavdelingen til forbundet.

– Det gjør det veldig gøy og være designer, sier han.

– Identitet er jo alltid spennende og utfordrende. Man føler man er med på å skape ett nytt vesen – og det er veldig givende, erkjenner Nordås.

Trepartssamarbeidet og veien videre

Lanseringen av Biomarint forum er et eksempel der partene fra arbeidslivet, og etter hvert regjeringen, går sammen for å sørge for verdiskapning.

– Trepartssamarbeidet er jo noe som har vist seg alle gangene vi får det til – at da får vi til mer. Vi får til mer sammen enn hver for oss, sier Arild Theimann.

Jørn Prangerød forteller at forumet fikk en god start med lansering i sekretariatsalen i LO-bygget.

– Nå må vi ta fatt på det virkelige arbeidet da med å se om vi kan finne en felles politikk som vi kan gå til politikerne med og forhåpentligvis få gjennomslag for, som vil skape bedre rammebetingelser og en positiv framtid for den biomarine næringen, avslutter Prangerød.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran klipper garnet. Nå starter arbeidet. Egil Brandsøy.