Vet du hva du får i pensjon?

Å gå av med pensjon er en av de siste store avgjørelsene man tar i arbeidslivet. Det valget man tar, får konsekvenser for resten av livet.

Det kan være lurt å tenke gjennom:

  • Når vil du bli pensjonist på heltid?
  • Ønsker du å jobbe ved siden av pensjon?

Få hjelp til å planlegge pensjonen din

For å hjelpe deg med å finne ut hvor mye du kan få i pensjon og når det er best for deg å gå av, tilbyr Industri Energi deg pensjonsplanlegging fra ekspertene i Tredjepart.

Hvem gjelder det for?

Denne fordelen gjelder for medlemmer av Industri Energi som:

  • I løpet av året fyller 57 år og opp til 67 år.
  • Ikke har tatt ut fleksibel alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP).
  • Ikke har benyttet seg av denne medlemsfordelen tidligere.

Hva får du

Pensjonsekspertene i Tredjepart gir deg et skriftlig totalbilde av pensjonsmulighetene dine, frem til du er 67 år og etter du har fylt 67 år. Tilbudet gjelder disse ordningene:

• AFP (avtalefestet pensjon), alderspensjon og andre dekninger i folketrygden
• Tjenestepensjonsordninger fra arbeidsgivere
• Pensjonsordninger for medlemmer som arbeider innenfor Sjømannspensjonens virkeområde

Tredjepart sine rådgivere har taushetsplikt, og all informasjon vil bli behandlet konfidensielt.

Egenandel

Industri Energi betaler nesten alt – du betaler kun en egenandel på 500 kroner.

Hvordan går jeg frem?

  • Last ned oppdragsskjema og veileder fra Tredjepart. 
  • Finn frem viktige dokumenter.  Informasjon om hvilke dokumenter som er nødvendige for at Tredjepart AS kan beregne din pensjon finner du i oppdragsskjemaet. Tredjepart har også laget en veileider (se side 3 i oppdragsskjemaet) om hvordan du finner frem til dokumentene de trenger for å hjelpe deg på best mulig måte.
  • Fyll ut oppdragsskjemaet og send det til Tredjepart sammen med dokumentene, gjerne på e-post til medlemsservice@tredjepart.no. Du kan også sende det per post til adressen som står oppgitt nederst til høyre i skjemaet.
  • Responstiden er normalt 14 dager. Hvis det i perioder er stor pågang, vil du få beskjed hvis det tar ekstra tid.

Lurer du på noe, kontakt Tredjepart – du finner kontaktinfo på nettsiden deres.