Vet du hva du får i pensjon?

Å gå av med pensjon er en av de siste store avgjørelsene man tar i arbeidslivet. Det valget man tar, får konsekvenser for resten av livet.

Det kan være lurt å tenke gjennom:

 • Når vil du bli pensjonist på heltid?
 • Ønsker du å jobbe ved siden av pensjon?

Få hjelp til å planlegge pensjonen din

For å hjelpe deg med å finne ut hvor mye du kan få i pensjon og når det er best for deg å gå av, tilbyr Industri Energi deg pensjonsplanlegging fra ekspertene i Tredjepart.

Hvem gjelder det for?

Denne fordelen gjelder for medlemmer av Industri Energi som:

 • Blir 57 år i løpet av inneværende kalenderår eller er eldre.
 • Ikke har tatt ut pensjon fra folketrygden og AFP.
 • Ikke har benyttet seg av denne medlemsfordelen tidligere.

Hva får du

Pensjonsekspertene i Tredjepart gir deg et skriftlig totalbilde av pensjonsmulighetene dine, frem til du er 67 år og etter du har fylt 67 år. Tilbudet gjelder disse ordningene:

• AFP (avtalefestet pensjon), alderspensjon og andre dekninger i folketrygden
• Tjenestepensjonsordninger fra arbeidsgivere
• Pensjonsordninger for medlemmer som arbeider innenfor Sjømannspensjonens virkeområde

Tredjepart sine rådgivere har taushetsplikt, og all informasjon vil bli behandlet konfidensielt.

Dette er noen spørsmål du kan få svar på:

 • Når kan jeg ta ut pensjon?
 • Hva blir min pensjon fra folketrygd og AFP?
 • Kvalifiserer jeg til AFP?
 • Hva har jeg opptjent i pensjon fra arbeidsgivere?
 • Konsekvenser ved å fratre tidlig?
 • Ta ut pensjon og fortsette å jobbe?
 • Hva skjer med mine pensjoner hvis jeg blir syk?
 • Hvor mye utgjør pensjonen etter skatt?
 • Hvordan får jeg tak i mine pensjoner?

Egenandel

Industri Energi betaler nesten alt – du betaler kun en egenandel på 500 kroner.

Hvordan går jeg frem?

Send en e-post til medlemsservice@tredjepart.no. Skriv “Jeg ønsker pensjonsrådgivning” i emne-feltet. Oppgi ditt medlemsnummer og et telefonnummer du kan nås på, så tar en rådgiver i Tredjepart kontakt med deg.

Lurer du på noe, kontakt Tredjepart – du finner kontaktinfo på nettsiden deres.