LOfavør Advokatforsikring gjennom HELP gir trygghet privat

Forbundet hjelper deg om det blir konflikter på arbeidsplassen. Vi vil at medlemmene våre skal ha råd til å bruke advokat – også privat – når det trengs.

Som medlem i Industri Energi er du sikret tilgang til privatrettslig juridisk bistand gjennom LOfavør advokatforsikring fra HELP. Du får rask og proff hjelp – enten du bare trenger råd eller står ovenfor en mulig rettssak.

Advokatforsikringen gjelder hele familien: deg, samboer eller ektefelle og barn under 20 år som bor hjemme.

Du betaler ingen timepris. Det er heller ingen egenandel.

Vil du snakke med en advokat eller melde en sak?

Logg deg inn på Min Side hos HELP, send en e-post til HELP  (post@help.no) eller ring 22999999.

Typiske saker du kan få hjelp til:

  • Utforming av testament eller samboeravtale eller spørsmål om fordeling av arv
  • Uenighet ved samlivsbrudd om hvor barna skal bo, og om det økonomiske oppgjøret
  • Kjøp og salg av varer (for eksempel kjøp og salg av bil) og håndverkertjenester
  • Nabotvister, servitutter og festeavtaler
  • Husleiesaker
  • Spørsmål knyttet til borettslag og sameier om for eksempel vedlikeholdsansvar, med mer
  • Hjelp med byggesøknaden og andre spørsmål innen plan- og bygningsrett
  • Krenkende nettpublisering

Trenger du hjelp i retten, får du advokathjelp til det også. HELPs advokater har ført flere saker helt til Høyesterett for sine klienter, blant annet om reklamasjonsrett ved forbrukerkjøp og om bosted for barn.

Se vilkårene for en detaljert oversikt over hva advokatforsikringen dekker

Opplever du trøbbel på arbeidsplassen?

HELP hjelper deg på privaten. Trenger du hjelp til å løse et problem på jobben? Ta du kontakt med tillitsvalgte på arbeidsplassen din – eller om du ikke har tillitsvalgt eller lurer på hvem det er, ta kontakt med Industri Energi direkte på e-post eller ring oss på 22032200.