Alle forsikringer

Fordi vi er mange, kan vi forhandle frem landets beste medlemsfordeler. Her er en oversikt over alle forsikringene du får gjennom medlemskapet ditt i Industri Energi.

LOfavør Innboforsikring

Inkludert i medlemskapet ditt i Industri Energi får du og familien din Norges beste innboforsikring, LOfavør Innboforsikring (nytt navn fra 01. januar 2019, tidligere navn LOfavør Kollektiv hjem). Det er den eneste forsikringen i landet uten øvre forsikringssum. Forsikringen dekker alt fra innbo- og løsøre i hjemmet, tyveri av løsøre fra låst bil, flytteforsikring og typiske uhell. Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring.

LOfavør Advokatforsikring fra HELP

Som medlem i Industri Energi har du tilgang til advokat i privatlivet gjennom LOfavør Advokatforsikring fra HELP. Du betaler ingen timespris eller egenandel.

Fritidsulykkeforsikring

Ulykker kan skje når som helst – også i fritiden. Skulle du være så uheldig, er det godt å vite at du er forsikret. Fritidsulykkeforsikringen gir deg som er medlem erstatning hvis du blir utsatt for en ulykke i fritiden. Uansett hvor du er i verden.

Grunnforsikring

Denne forsikringen gir deg og familien din økonomisk førstehjelp hvis du eller et familiemedlem skulle dø.

LOfavør Reiseforsikring for deg og familien din

LOfavør Reiseforsikring gjelder hele året og avbestillingsforsikring er inkludert. Med denne forsikringen er du og familien din forsikret på alle typer reiser året rundt, og det stilles ingen krav til overnatting.

OSO – Oljearbeidernes sosiale ordninger

Industri Energi har opprettet kompensasjonsordninger for ansatte i oljeindustrien som må avslutte yrkeskarrieren tidligere enn planlagt: OSO (Oljearbeidernes sosiale ordninger).OSO