OSO: Økonomisk hjelp til oljearbeidere som må gå av før tiden

Industri Energi har opprettet kompensasjonsordninger for ansatte i oljeindustrien som må avslutte yrkeskarrieren tidligere enn planlagt, Oljearbeidernes Sosiale Ordninger (OSO).

OSO har fire ulike ordninger for ulike yrkesgrupper i oljeindustrien:

 • Kompensasjon for tap av helsertifikat – operatør, boring og forpleining (OBF). Gjelder fast ansatte som mister helsesertifikatet permanent før de oppnår pensjonsalder. Merk: Offshoreansatte på tariffavtaleområdet for flyterigg (NR) omfattes ikke.
 • Kompensasjon for tap av helsesertifikat – oljeservice og offshoreservice. Gjelder fast ansatte som mister helsesertifikatet permanent før de oppnår pensjonsalder. Merk: Offshoreansatte på tariffavtaleområdet for flyterigg (NR) omfattes ikke.
 • Retrettfond for metningsdykkere på Oljeserviceavtalen – økonomisk hjelp til å avslutte karrieren før sykdom inntreffer.
 • Kompensasjon for tapt pensjon grunnet oppsigelse ved innskrenkning – for ansatte som omfattes av tariffavtalen mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR).

Hvor stor kompensasjon kan du få?

 • Kompensasjon for tap av helsesertifikat: Opptil 12 ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden (gjelder både avtalen for OBF og oljeservice og offshoreservice).
 • Retrettfond for metningsdykkere: Opptil 15 ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden.
 • Kompensasjon for tapt pensjon: Utbetalingen tilsvarer det du taper i tariffert pensjon ved å måtte gå av tidligere.

Slik søker du

Dersom du er fratatt helsesertifikatet ditt går du frem på følgende måte:

 1. Sjekk med bedriften du er ansatt i at du er omfattet av ordningen Tap av Helsertifikat innen operatør, boring og forpleining, eller ordningen for oljeservice og offshoreservice.
 2. Fyll ut enten a) skjemaet for operatør boring og forpleining eller b) for oljeservice og offshoreservice (se PFD-lenker under)
 3. Finn frem udyktighetserklæring og siste gyldige helseattest.
 4. Legg gjerne ved kopi av legeerklæring fra offshorelege pluss eventuelle spesialisterklæringer,  dersom du har dette (Merk: hvis du ikke har dette, vil OSO være behjelpelig med å innhente dette når vi mottar søknaden).
 5. Send egemeldingsskjema og attester/vedlegg til: OSO, Industri Energi, Kongsgata 54, 4005 Stavanger

Dersom du er metningsdykker og vil søke rettrettfondet om økonomisk hjelp, kontakt Hilde Unhjem i Industri Energi på telefon 51840529 eller e-post hilde.unhjem@industrienergi.no.

SKJEMA FOR EGENMELDING OSASKJEMA FOR EGENMELDING OBF

Fullstendige vilkår

De fullstendige vilkårene for ordningene finner du her på nettsidene til Oljearbeidernes Sosiale Ordninger (OSO).

OSO er et samarbeid mellom fagforbundene Industri Energi, SAFE og Lederne, og administreres av Industri Energi.

Kontaktperson