Grunnforsikring

Denne forsikringen gir deg og familien din økonomisk førstehjelp hvis du eller et familiemedlem skulle dø.

Grunnforsikringen gir de etterlatte et engangsbeløp etter død i familien, uansett dødsårsak. Pengene kan kanskje hjelpe til med å dekke begravelseskostnader eller lignende. Beløpet utbetales uavhengig av eventuelle andre livsforsikringer du måtte ha.

Beløpet er høyest i de periodene i livet hvor gjeld og forsørgeransvar vanligvis er størst.

Hvem gjelder den for

Forsikringen gjelder deg som medlem, din ektefelle/samboer, samt hjemmeboende, ugifte barn under 21 år. Den dekker også dødfødte barn etter 26. svangerskapsuke.

Har du fyllt 67 år

Forsikringssummen for personer over 67 år er noe redusert. Dette gjelder også enslige over 67 år.

Når og hvor gjelder den

Forsikringen gjelder både i fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden.

Industri Energi-medlem

For medlemmer i Industri Energi administreres forsikringen av LO Favør. Les mer om vilkårene på LO Favør.

ALT-medlem

For ALT-medlemmer administreres grunnforsikringen direkte av forbundet.