Operatøravtalen (129) 2020-2022

Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter på den ene side, og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi og vedkommende avdelinger av forbundet på den annen side.

*Overenskomsten som ligger her er ikke oppdatert etter årets hovedoppgjør. Grunnen til dette er at en av de andre organisasjonene som forhandler samtidig som oss gikk til streik, og det ble tvungen lønnsnemd. Oppdatering vil skje etter rikslønnsnemda har gitt sin kjennelse den 21. november. Foreløpig lønnstabell ligger under her.

Endringene som skjedde under årets oppgjør kan du lese om her. I tillegg har operatørklubbene gjennomført sine lokale forhandlinger. Informasjon fra disse forhandlingene finner du på deres nettsider.

Del I Hovedavtale