Tillitsvalgt i arbeid – del 1 – Høsten

Dette kurset er for deg som er ny som tillitsvalgt og som trenger en grunnopplæring i rollen som tillitsvalgt. Kurset vil gå over to samlinger i Stavanger. Dette kurset er del 1 og vil gi deg som tillitsvalgt innføring i tillitsvalgtarbeidet og gjøre deg bedre rustet til å gjøre en god jobb som tillitsvalgt.

Påmeldingsfrist: 14.10. 2023
Pris: Gratis for deg som er medlem i Industri Energi

Vi ønsker å gjøre deg til en bedre tillitsvalgt

Dette kurset er for deg som er ny som tillitsvalgt og som trenger en grunnopplæring i rollen som tillitsvalgt. Kurset vil gå over to samlinger i Stavanger. Dette kurset vil gi deg som tillitsvalgt innføring i tillitsvalgtarbeidet og gjøre deg bedre rustet til å gjøre en god jobb som tillitsvalgt.

Første del av kurset er 31.10 – 2.11 – 2023

Andre del av kurset er 21.11 – 23.11 – 2023

Det kommer egen påmelding til del 2. Du må huske å melde deg på begge. De som tidligere bare har fått tatt del 1, kan nå melde seg på del 2.

Når og hvor

Kurset vil gå i Stavanger i våre egne lokaler i Kongsgata, rett ved buss og tog terminalen ved Breiavannet. De som har lang reisevei vil bo på et hotell i nærheten.

Kurset starter opp kl 10.00 første dag og vil vare til klokka 15.30 siste dag.

Kontorene våre i Kongsgata Stavanger. Foto: Atle Espen Helgesen

Hva vil jeg lære på dette kurset

Under kurset vil du bli kjent med andre nye tillitsvalgte og sammen vil dere lære mye nytt om Industri Energi og Lo. Dette er viktig da det er med og bygger grunnstenen i arbeidet vårt.

Første del av kursprogrammet vil ha innhold som ;

Forbundets historie og milepæler

Du lærer mer om LO favør

Fagforeningsarbeid i din klubb

Gjennomføring av medlemsmøter og årsmøte

Medlemsutvikling

Hvordan drive ungdomsarbeid

Sekretær og kasserer

Økonomi og pensjon

På den andre samlingen setter vi fokus på ;

Kommunikasjon

Internasjonalt arbeid

Verneombudsrollen og tillitsvalgtrollen

Arbeidsmiljøloven

Protokoll gjennomganger

Forhandlinger

Stillingsvern

Lokale forhandlinger og særavtaler

Protokoller – enighet og uenighet

Det er også satt av tid til å bli kjent med de andre deltakerne.

Vi dekker

 Industri Energi dekker reise og opphold, samt tapt arbeidsfortjeneste etter AOF sine satser hvis du ikke får fri fra jobb med lønn.

Kursveiledere

Kursholderne er erfarne tillitsvalgte og ansatte i Industri Energi som har jobbet med tillitsvalgt arbeid over flere år. De har mange års erfaring og er en viktig støtte for deg som er ny som tillitsvalgt.

Lurer du på noe ?

Ring eller kontakt oss om det er noe du lurer på. Leif Gunnar kan svare på spørsmål rundt kurset.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med våre koordinatorer

Cathrine Imsland

Cathrine Imsland

Leif Gunnar Rottem

Leif Gunnar Rottem