Rekruttering av nye medlemmer

Dette er et kurs for deg som er medlem eller tillitsvalgt og som ønsker å bidra med å rekruttere flere medlemmer.

Påmeldingsfrist: 5.November
Pris: Gratis for deg som medlem

Vi ønsker å gjøre deg til en bedre verver

Ved å ta kurset ” rekruttering av nye medlemmer” vil vi sette deg i stand til å gjøre en god jobb som verver. Dette kurset passer for medlemmer og tillitsvalgte som ønsker å lære mer om hvordan vi kan få med flere. Vi har fått med oss dyktige forelesere !

Når og hvor

Kurset vil gå i Stavanger i våre egne lokaler i Kongsgata, rett ved buss og tog terminalen ved Breiavannet. De som har lang reisevei vil bo på et hotell i nærheten.

Kurset starter opp kl 10.00 første dag og vil vare til klokka 15.30 siste dag.

Hva vil jeg lære på dette kurset

Under kurset vil du bli kjent med andre medlemmer og nye tillitsvalgte og sammen vil dere lære mye nytt om Industri Energi. Dette er viktig da det er med å bygger grunnstenen i arbeidet vårt.

Kurset vil ha et innhold som setter fokus på hvordan rekruttere.

           

Hvorfor høy organiseringsgrad er viktig

Strategisk økning av organisasjonsgrad                                                           

Hvordan bli en organiserende fagforening                         

Gruppeoppgaver om viktigheten av høy organisasjonsgrad i din bedrift.

Møte med nyansatte jamfør Hovedavtalen                   

Hvordan fortelle om forbundet                                             

Erfaringsutveksling                                                                                                                                                                       

Kursveiledere

På kurset vil det være erfarne forelesere fra Industri Energi. Du vil møte Erling Holmefjord, Einar Olsvik og Arne Geir Mehl.

Lurer du på noe ?

Ring eller kontakt oss om det er noe du lurer på. Leif Gunnar kan svare på spørsmål rundt kurset.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med våre koordinatorer

Cathrine Imsland

Cathrine Imsland

Leif Gunnar Rottem

Leif Gunnar Rottem