LOs utdanningskonferanse

Velkommen til LOs tradisjonsrike utdanningskonferanse med spennende temaer og innledere i naturskjønne omgivelser på Sørmarka 28.-29. september 2023.

Påmeldingsfrist: 14. september
Pris: 3 200

LOs utdanningskonferanse 2023

LO arrangerer den tradisjonelle utdanningskonferansen på Sørmarka fra 28.-29. september 2023. Her vil dere møte tillitsvalgte og ansatte i fagbevegelsen som jobber med utdanningspolitikk fra skole, fagskole og til universitet.

Konferansen åpnes med en innledning fra LOs valgte ledelse og vi har blant annet invitert kunnskapsminister Tonje Brenna for å si noe om den nye praktiske ungdomsskolereformen.

Konferansen er åpen for deltagelse fra alle – både tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere fra andre organisasjoner som er opptatt av utdanning- og kompetansepolitikk. Ønsker du å delta, anbefaler vi at du avklarer deltakelsen med din fagforening/forbund/arbeidsgiver på forhånd, dersom forbund/fagforening skal betale deltakeravgiften for konferansen.

Deltakeravgiften dekker transport til Sørmarka fra LO, opphold i enkeltrom, måltider og faglig program. Faktura sendes direkte til den påmeldte, og er bindende etter påmeldingsfristen.

Sørmarka hotell. Foto: Laila Endresen.

Varierte temaer

Temaene er varierte. På den første dagen tar vi først opp fremtidig behov for profesjonsutdanning. Det skal komme en profesjonsmelding våren 2024 og vi får hovedinnledning fra Sveinung Skule, som leder direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Deretter blir det kommentarer fra tillitsvalgte i Forbundet for ledelse og Teknikk, Skolenes Landsforbund, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen.

Vi skal også få høre innledninger fra lokale tillitsvalgte om tillitsreformen i høyere utdanning og vi avslutter med et tema som handler om at ungdom må lære mer om høyreekstremisme, både i fagbevegelsen og i skolen.

På den andre dagen skal vi starte med å snakke om den praktiske ungdomsskolen og reformen som kommer her. Vi vil få innledning fra kunnskapsminister Tonje Brenna. Andre tema denne dagen blir om faglig fordypning i yrkesfagene – omstillingsnøkkelen. Her vil tillitsvalgte, som leder de ulike fagrådene, snakke om hvordan de håndterer omstillinger i yrkesfagene. Vi avslutter med fagskolene, der store endringer er på gang med alt fra institusjonsakkreditering, opprykk i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og arbeid med en ny stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning.

Program

Program torsdag 28. september

11.00 – Fellestransport fra LO, Folkets Hus, Youngstorget

11.30 – Registrering

12.00 – Lunsj13.00 – Åpning og innledning ved LOs førstesekretær Julie Lødrup.

13.15 – Utdanningspolitisk status ved statsråd KD

Innledning.

Spørsmål og kommentarer fra salen.

14.00 – Frikvarter14.15 – Fremtidig behov for profesjonsutdanning

Oppfølging av profesjonsmeldingen og

Helsepersonellkommisjonen Direktør Sveinung Skule, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Kommentarer ved:
Nestleder i FLT, Henning Skau
Leder i Skolenes Landsforbund, Mette Johnsen Walker
Leder yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, Iren Mari Luther
Lederen for profesjonsrådet for vernepleiere i FO, Marit S Isaksen

Kommentarer og innspill fra salen.

15.15 – Frikvarter

15.30 – Tillitsreform i høyere utdanning

Leder for NTL Universitetet i Oslo, Natalia Zubillaga

Organisasjonen Ferske Forskere, Anders T Hjertø Lind

Samtale mellom Natalia og Anders. Ledes av LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Kommentarer og innspill fra salen.

16.30 – Ungdom må lære mer om høyreekstremisme

Leder i Avd 5, Richard Storevik i Fellesforbundet. Hvorfor dette må tas opp i fagbevegelsen/skolen Forbundssekretær Lene Bakkedal, Skolenes Landsforbund. Hvordan skolen jobber med dette som en del av demokratiopplæring i tverrgående fag.

Spørsmål og kommentarer fra salen

17.00 – Slutt første dag.

19.00 – Middag og sosialt samvær.

Program fredag 29. september

09.00 – Praktisk ungdomsskole – den nye reformen

Innledning ved Kunnskapsminister Tonje Brenna om arbeidet med reformen

Spørsmål fra salen.

10.00 – Kaffepause og utsjekking fra rom.

10.30 – Faglig fordypning i yrkesfagene – omstillingsnøkkelen

Leder i fagråd for teknologi- og industrifag, Kristian Ilner (Fellesforbundet)
Nestleder i faglig råd for helse- og oppvekstfag, Tonje Thorbjørnsen (Fagforbundet)
Leder i faglig råd for elektro og datateknologi, Are Solli (EL & IT)

Spørsmål fra salen.

11.30 – Behov for mer fleksibilitet på fagskolene

Om betydningen av institusjonsakkreditering av fagskolene og kommende stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning
Leder for strategisk innovasjon og kommunikasjon på Fagskolen i Oslo, Anne Kristine Eggen Lervik Leder i organisasjon for norske fagskolestudenter, Thea Tuset.

12.00 – Oppsummering av konferansen og avslutning.

Ved LO-sekretær Trude Tinnlund.

12.15 – Lunsj

13.00 – Fellestransport fra Sørmarka til Youngstorget.

Lurer du på noe ?

Ring eller kontakt Elin Høifoss fra LO om du lurer på noe.

Tlf: 40917070

E-post: elin.hoifoss@lo.no

Lurer du på noe?

Ta kontakt med våre koordinatorer