Veiledning og maler for innleie

Vi har laget en veiledning med huskelister, samt maler som kan være nyttige for dere som er tillitsvalgte på bedrifter som bruker innleid arbeidskraft.

Malene og forslag til protokoller som du finner her kan brukes som de er, eller dere kan bruke dem som utgangspunkt til å lage egne som passer bedre til forholdene på akkurat deres arbeidsplass.

Vi har samlet alle malene i ett Word-dokument, og så kopierer dere bare ut den malen som dere ønsker å bruke.