Ny forskrift om hjemmekontor fra sommeren

Den 18. mars ble det vedtatt forskrift om regler for arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, altså fra hjemmekontor. Forskriften trer i kraft fra 1. juli 2022.

Arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven vil gjelde også for arbeid fra hjemmekontor. Forskriften regulerer ikke om arbeid i hjemmet kan skje eller når det skal skje.

I en meldingen fra regjeringen fremgår følgende endringer:

*en tydeliggjøring av når forskriften gjelder.

*et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.

*en tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.

*Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Det innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte.

*De samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

Når det gjelder arbeidstid, har forskriften tidligere hatt en del særbestemmelser om dette. Departementet mener imidlertid at de alminnelige arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven bør gjelde, da behovet for vern ikke er mindre for arbeid hjemmefra enn ved arbeid på kontoret.

Dessuten vil endringen medføre at man kan forholde seg til de samme arbeidstidsreglene selv om arbeidet vekselvis utføres hjemmefra og på arbeidsplassen.