Ny dom om foreldelse fra Høyesterett

Høyesterett kom nylig med dom i sak om foreldelse av etterinnmelding i pensjonsordning, hvor de konkluderer med at kravet om innmelding i pensjonsordning foreldes etter vanlige regler.

Når et krav foreldes kan det ikke kreves inn, selv om man i utgangspunktet hadde rett til det. Det betyr at krav eller deler av krav som foreldes er tapt for den som har rett til å kreve det inn. Den vanlige foreldelsesfristen er tre år.

I saken som gikk i Høyesterett var spørsmålet om innmelding i pensjonsordning kan foreldes. Hvis Høyesterett hadde kommet til at det ikke kunne foreldes, ville arbeidstaker kunne kreve etterinnmelding og etterinnbetaling. Med andre ord ville krav på pensjonsinnbetaling – som ellers foreldes fra tre år etter den skulle vært innbetalt – kunne være i behold på tross av tiden som var gått.

Høyesterett viste til at krav om innmelding ikke er et rettsforhold som foreldes, men at etterbetalingskravet er en så dominerende virkning av krav om innmelding at også krav om innmelding foreldes fortløpende. Dommen innebærer en avklaring av rettstilstanden for foreldelsesreglene når det kommer til pensjonsrettigheter. Alle arbeidstakere bør, slik rettstilstanden er i dag, følge nøye med på om man er innmeldt i rett pensjonsordning og på om innbetalingene av pensjon stemmer med det man har krav på. Dersom man oppdager feil må man ta rettslige skritt.

Dommen kan leses i sin helhet her.