Flyteriggavtalen NR 2020-2022

Tariffavtaler for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger samt boring og forplening på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.
Gjelder fra 1. juni 2020 til 31. mai 2022