Bransjeavtalen (130) 2018-2020

Overenskomsten gjelder for medlemmer av Industri Energi som arbeider fast på land i operatørselskapene mv.