ALT-overenskomst for Hustadmarmor (499)

Overenskomst for Hustadmarmor mellom NHO og ALT 2020-2022