Innstramming i reglene om midlertidighet

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at man skal ansettes fast. Dette utgangspunktet har imidlertid flere unntak, og fra 2015 frem til 1.juli i år var det også en generell adgang til å ansette midlertidig inntil 12 måneder. Denne adgangen er nå fjernet.

1.juli i år ble det gjennomført endringer i adgangen til å ansette arbeidstakere på midlertidige kontrakter. Frem til 1. juli stod det i arbeidsmiljøloven § §14-9 (2) (f) som regulerer adgangen til midlertidige ansettelser at avtale om midlertidig ansettelse kan inngås:

«for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker»

Denne bestemmelsen er nå fjernet. Det finnes fortsatt muligheter for å ansette midlertidig, blant annet når arbeidet er av midlertidig karakter eller vikariater. At den generelle adgangen til å ansette midlertidig er fjernet vil likevel styrke hovedregelen i norsk arbeidsliv: Arbeidstaker skal ansettes fast.