IE Advokatene har ført sak om virksomhetsoverdragelse

Advokat Agnete Velde Jansson hos Industri Energi har i samarbeid med advokat Eyvind Mossige nylig gjennomført en firedagers rettssak i Asker og Bærum tingrett.

Saken gjaldt hvorvidt endring av tilbyder av inspeksjonsarbeid på Oseberg innebar en virksomhetsoverdragelse.

Bakgrunnen var at Aker Solutions vant anbudsrunden til Equinor for inspeksjonstjenester på Oseberg, som OAI tidligere hadde hatt.

Resultatet var omfattende nedbemanning i OAI, og Industri Energi har anlagt søksmål mot Aker Solutions med påstand om at de ansatte i OAI skulle overføres til Aker Solutions.

Saken aktualiserer prinsipielle spørsmål om arbeidstakeres rettigheter når det gjelder anbudsrunder og konkurranse på vilkår.

Partene er enige i at det har skjedd en «overdragelse», men det var uenighet i om inspeksjonstjenestene kan karakteriseres som en «enhet» og om identiteten var i behold.

Resultat i saken ventes om to uker.