Hvilke krav må være oppfylt for at en virksomhet kan inngå avtale om innleie?

Nye regler om innleie blir gjeldende fra 1. april. De generelle innskrenkningene i virksomheters adgang til å leie inn arbeidskraft vil sannsynligvis medføre et økt press på tillitsvalgte til å inngå lokale avtaler om innleie.

I den forbindelse har arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) nylig blitt utfordret av stortingsrepresentant Anna Molberg (H), til å gi en skriftlig forklaring på hvilke krav som må være oppfylt for at en virksomhet skal kunne inngå en avtale om innleie.

Adgangen til å avtale innleie fra bemanningsforetak finnes i arbeidsmiljøloven § 14-12, andre ledd.

Kravene i § 14-12, andre ledd er

  • Bedriften må være bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett (for eksempel Industri Energi)
  • Tillitsvalgte må representere et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder
  • Avtalen skal være skriftlig
  • Avtalen skal være tidsbegrenset

Presiseringen til statsråden går på at den tillitsvalgte må representere et flertallet av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, ikke innebærer et krav om at minst 50 prosent må være fagorganisert.

I forbindelse med avtale om innleie, kan tillitsvalgte fra Industri Energi, også representere arbeidstakere uten fagforeningstilknytning. Dette er også i tråd med hvordan Industri Energi har praktisert regelverket tidligere.

Les hele svaret til arbeidsministeren her.