Lill-Heidi Bakkerud
Lill-Heidi Bakkerud
952 36 098

Lill-Heidi har siden landsmøtet i 2017 vært nestleder i forbundet.

Pressebilder