Industri Energi sine nettsider

Tariffavtaler

Industri Energi forhandler tariffavtaler for hele 24 ulike fagområder. Dette inkluderer arbeidstakere innen industri, olje og gass, energi, havbruk, og mange andre sektorer. Med sin brede dekning og ekspertise er Industri Energi en kraftfull talsmann for medlemmene, og de jobber for å sikre gode arbeidsvilkår, lønn, og rettigheter på tvers av ulike bransjer.