Industri Energi sine nettsider

Fordeler


Det er lurt å være medlem i et fagforbund fordi vi er sterkere sammen. Fagforbund gir arbeidstakere kollektiv forhandlingsmakt, juridisk støtte, faglig utvikling, solidaritet, påvirkning av politikk, beskyttelse av rettigheter, og tilbyr medlemsfordeler og rabatter.

Her er en oversikt over fordeler ved å være medlem: