Industri Energi sine nettsider

Medlemsfordeler

Forsikringer

Som medlem får en nyte godt av forsikringene til LO-Favør. Disse forsikringen er inkludert i medlemskapet:

LOfavør Innboforsikring – Omtales som «Norges beste innboforsikring». Forsikringen dekker alt fra innbo- og løsøre i hjemmet, tyveri av løsøre fra låst bil, flytteforsikring og typiske uhell.

Advokatforsikring fra HELP – Advokathjelp / Privatrettslig juridisk bistand hvor du får rask og proff hjelp – enten du bare trenger råd eller står ovenfor en mulig rettssak. Du betaler ingen timepris. Det er heller ingen egenandel. Advokatforsikringen gjelder hele familien: deg, samboer eller ektefelle og barn under 20 år som bor hjemme.

LOfavør Fritidsulykkeforsikring –  Dekker ulykker i fritiden og gjelder for deg som medlem. Medlemmets familie er ikke dekket.

LOfavør Grunnforsikring – Gir økonomisk førstehjelp (engangsutbetaling) i tilfelle dødsfall av medlemmet, ektefelle/samboer eller barn. Utbetalingen i 2022 er 91 367 kroner frem til fylte 50 år. Deretter trappes utbetalingen ned avhengig av alder. For barn under 21 år er utbetalingen 53 201 kroner.

Videre har en også en rekke forsikringer som ikke er inkludert i medlemskapet, men som en kan tegne selv:

Topp reiseforsikring for deg og familien din – LOfavør Reiseforsikring gjelder for deg som medlem, din ektefelle/samboer, og barn inntil 20 år, hele året og avbestillingsforsikring er inkludert . Med denne forsikringen er du og familien din forsikret på alle typer reiser året rundt, og det stilles ingen krav til overnatting.

LO Favør tilbyr også mange andre forsikringer som for eksempel:

Les mer om flere forsikringer på LO Favør sine sider

Medlemsfordeler sentralt:

Gode betingelser på boliglån / boligrente – Som LO organisert har en tilgang til meget lav og konkurransedyktig rente over tid, samt god hjelp fra flinke, økonomiske rådgivere fra samarbeidspartner SpareBank1. Rådgivning som er tilpasset deg og din økonomi og kan samtidig informere om hvilke forsikringer du har i medlemskapet ditt slik at du unngår dobbeltforsikring.

Pensjonsrådgivning – Har du spørsmål om pensjon? Vet du hva som lønner seg for deg? Industri Energi har et svært godt pensjonsrådgivningstilbud til medlemmene, med egen pensjonstelefon for alle medlemmer uansett alder – samt en mer dyptgående rådgivningstjeneste for medlemmer fra 57 år og oppover. Klubben dekker egenandelen på 500 kr . (Merk: Klubben refunderer betalt faktura på egendalen. Send inn betalt faktura  med ditt kontonr påført, til industrienergi@odfjelldrilling.com))

TIPS: LO-Favør har egen mobilapp hvor en får oversikt over alle medlemsfordeler, både de en har inkludert i medlemskapet og de en ikke har prøvd ennå

Ta kontakt

Vi anbefaler medlemmer å ta kontakt med LOfavør sin samarbeidspartner, SpareBank 1.
SpareBank1 kjenner forsikringsordningene du har i medlemskapet ditt, og kan hjelpe deg slik at du utnytter medlemsfordelene dine innen bank og forsikring best mulig. Som medlem av et LO-forbund får du gunstigere rente på innskudd og gode betingelser for brukskonto/lønnskonto. I tillegg får du gratis økonomisk rådgivning av rådgiver.

Dette gjelder også for medlemmer som allerede benytter seg av LOfavør Boliglån. SpareBank 1-bankene er innstilt på, innenfor de rammene de rår over, å finne tilpassede løsninger for medlemmer som kommer i en vanskelig økonomisk situasjon.

De har et eget team som kun jobber med medlemmer av et LO-forbund. De hjelper deg med spørsmål til eksisterende forsikringer eller ved kjøp av forsikring.

De kan nås hver dag mellom kl. 07 og 24:00. Du kan sende e-post til lodirekte@sparebank1.no så kontakter SpareBank 1 deg med et forsikringstilbud hvor dine medlemsfordeler er innlagt. Du kan også ringe 416 06 600, tast 1 så 3 hver dag fra kl. 07:00-24:00.