Industri Energi sine nettsider

Lønns- og arbeidsvilkår

Her finner du tariffavtaler, lønnsmatriser, aktuelle lover og informasjon om lokale avtaler.

Here you can find the collective agreement, salary matrix, applicable laws and information regarding local agreements.

Tariffavtalen

Her finner du tariffavtalen fra forbundets sentrale sider