Industri Energi sine nettsider

Lønns- og arbeidsvilkår / Salary and work terms

Her finner du tariffavtaler, lønnsmatriser, aktuelle lover og informasjon om lokale avtaler.

Here you can find the collective agreement, salary matrix, applicable laws and information regarding local agreements.