Streiken ga et historisk godt resultat: Bli med på laget!

Vi har gjennom storstreiken oppnådd et historisk godt resultat som sikrer brede grupper økt kjøpekraft og mer til de lavtlønte.

Vi er sterkere sammen, meld deg inn.