Streik

Streik i mellomoppgjøret

I årets lønnsoppgjør stilte LO krav om økt kjøpekraft for våre medlemmer. Vi er i streik fordi NHO ikke kom med et tilbud som ville gitt våre medlemmer mer å rutte med.

LOs krav i forhandlingene:

*Økt kjøpekraft for medlemmene

*Et ekstra løft for lavlønnsgruppene, hvor mange er kvinner

*Oppgjøret skal bidra til mindre forskjeller

Målet for forhandlingene var at alle LOs medlemmer skulle få mer å rutte med. Vi var særlig opptatt av at medlemmene i yrker med lavt lønnsnivå skulle få et ekstra løft.

Mandatet fra representantskapet var å sikre økt kjøpekraft for medlemmene.

Oppgjøret skulle også bidra til mindre forskjeller mellom ulike grupper arbeidstakere.

Vi fikk ikke et tilbud som sikret økt kjøpekraft for alle våre medlemmer. Da kunne vi ikke gjøre annet enn å avvise tilbudet og gå til streik.

Praktisk informasjon

Oversikt over hvilke virksomheter som er tatt ut i streik finnes her (sortert etter postnummer).

Er du medlem i en bedrift som er tatt ut i streik og har spørsmål, vent på informasjon fra din lokale fagforening.

Les hvordan du skal forholde deg til streik i streikeheftet vårt.

Er du tillitsvalgt og lurer på noe i forbindelse med streiken, når du streikekomiteen vår på streik@industrienergi.no

Streiketelefon: 22 92 06 41

Følg med på www.lo.no og www.industrienergi.no for oppdatert informasjon.

Ofte stilte spørsmål

Du finner en rekke spørsmål og svar om streik på LOs nettside her.

Her er en oversikt over kommende streikemarkeringer over hele landet.

Fakta om streiken:

– Streiken omfatter 185 000 LO-medlemmer i privat sektor (NHO-organiserte bedrifter).
– Fra mandag morgen 17. april ble 22 947 LO-medlemmer ut i streik.
– Streiken trappes opp fredag 21. april klokka 06.00. Da utvides streikeuttaket med ytterligere 16 561 medlemmer.
– Dermed vil 38 000 LO-medlemmer fra fredag 21. april være tatt ut i streik.