Kronikk: Samarbeid for mer energi

Det er mulig med å både lykkes med å skaffe til veie mer strøm, som opprettholder gode arbeidsplasser med inntekter til velferdsstaten og samtidig nå klimamålene som Stortinget har besluttet, skriver Per Steinar Stamnes, leder i Industri Energi Equinor Sokkel, i denne kronikken.

Før den industrialiserte revolusjonen var Norge og Island de fattigste landene i Europa. Men vi lærte å temme fossene og lage strøm av vannkraft, og på begynnelsen av 1900-tallet ble det satt i gang en storstilt industribygging i Norge. Det gjorde at velferdsstaten ble bygd og at levestandarden for folk flest ble stadig bedre

I dag er det oljeindustrien som har alles øyne rettet mot seg. Jeg har til gode å treffe en oljearbeider som ikke er opptatt av miljø, klima og natur. Samtidig har all energiproduksjon klimakonsekvenser, og medfører inngrep i naturen.

Norge står for 1,5 promille for verdens utslipp. Derfor må hele verden bidra til å redusere verdens utslipp.
I 2030 vil verden fortsatt ha behov for ca 110 millioner fat olje pr dag. Norges bidrag er produksjon av energi på norsk sokkel med stadig lavere utslipp og med mål om nullutslipp mot 2050.

Å opprettholde gassproduksjonen på et høyt nivå i tiår framover kommer ikke av seg selv. Det krever fortsatt en aktiv norsk petroleumspolitikk som legger til rette for at feltene våre videreutvikles, at lønnsomme funn bygges ut og at en påviser de gassressursene som fortsatt ikke er funnet. Gjennom en slik satsing vil en legge til flere arbeidsplasser i Norge. Samtidig kan en tilby resten av Europa gass som en rimelig ren, og sikker energikilde. En stabil, aktiv og forutsigbar petroleumspolitikk – det er bra for Norge og Europa.

Equinor er en sikker og pålitelig leverandør av energi. Vi klarte å øke gassproduksjonen da det ble krise og Europa trengte en sikker og stabil energileverandør. Equinor har en helhetlig strategi der fornybar satsingen øker samtidig som vi fortsetter å levere på, olje og gass som verden trenger. Selskapet jobber også med dekarbonisering av gassen gjennom CCS – noe som er viktig for fremtiden. Det vil styrke konkurransekraften på norsk sokkel. Alt dette gjør vi gjennom kompetansen vi har bygd opp de siste 50 åra.

Med fallende kraftoverskudd i Norge er regjeringen og industrien utfordret på hvordan havvind i større grad kan bidra til elektrifisering. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen derfor foreslått et energipartnerskap med olje- og gassnæringen. Det er et godt initiativ, som bør konkretiseres med forpliktende innhold gjennom samarbeid mellom partene.

Det er vanskelig å bygge ut store volumer med vannkraft, og vindkraft på land er fortsatt utfordrende.

Industri Energi Equinor Sokkel mener at Equinor må bidra til å skaffe til veie mer energi gjennom å vurdere å få bygd gasskraftverk med fangst- og lagring av CO2 flere steder i Norge, for å få elektrifisert norsk sokkel og dets innretninger. Gjerne i en kombinasjon med havvind. Til det beste for arbeidsplasser og den norske velferden.

Det vil være en god måte å få kuttet CO2-utslippene på.

Det vil være et kinderegg : Skaffe til veie mer strøm, som opprettholder gode arbeidsplasser med inntekter til velferdsstaten og vi når klimamålene Stortinget har besluttet.