Vedlegg sammenslåingsdokument navn beslutningsorganer pr. 11-12-23