Vedlegg sammenslåingsdokument – navn beslutningsorganer oppdatert