Uttalelse fra vårmøtet elektrokjemisk og aluminium 2023: Skammen skal bort