Oppdragsskjema Tredjepart AS – Industri Energi 2022