Industri Energi sitt høringsinnspill til Næringskomiteen – Statsbudsjettet 2023