Industri Energi høringsinnspill til arbeids- og sosialkomiteen om statsbudsjettet 2023