Høringsinnspill til næringskomiteen – Statsbudsjettet 2024