Viktig for norsk leverandørindustri

Industri Energi har vært en sterk pådriver for utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet.
Industri Energi har vært en sterk pådriver for utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet.

tirsdag 24. februar 2015

Statoil signerer i dag på vegne av Johan Sverdrup-partnerskapet en kontrakt med Aibel for bygging av dekket til boreplattformen på feltet. Kontraktsverdien er i overkant av åtte milliarder kroner.

Avtalen omfatter ingeniørarbeid, innkjøp og bygging (EPC) av dekket til boreplattformen. Ingeniørarbeidet vil foregå ved Aibels kontor i Asker. Plattformdekket skal fabrikkeres ved Aibels verft i Thailand og Haugesund og ved Nymo i Grimstad.

– Jeg vil gi honnør både til Statoil og til Aibel som sikrer en så stor kontrakt til leverandørindustrien i Norge.

Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi.

Honnør til Statoil

Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi, er svært glad for tildelingen til norsk leverandørindustri.

– Dette viser at norsk olje og gass-virksomhet fortsatt innebærer gigantiske investeringer og som gir svært gode ringvirkninger til andre industrier og til velferdsutviklingen i Norge, sier Alfheim.

Industri Energi har vært en sterk pådriver for utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet.

Sammenstilling og mekanisk ferdigstillelse av boreplattformdekket vil skje ved Aibels verft i Haugesund med levering i 2018.Installasjon på feltet er planlagt samme år.

Statoil melder at investeringskostnadene for fullfeltutbyggingen er beregnet til i størrelsesorden 170-220 milliarder kroner (2015 kroner) med utvinnbare ressurser på mellom 1,7 og 3,0 milliarder fat oljeekvivalenter.