Viktig for Industri Energi å være aktivt til stede i nord

Industri Energi stiller også i år sterkt på Barentshavkonferansen i Hammerfest, etter en to år lang koronapause. -Vi vil se betydelig vekst i olje- og gassindustrien i Barentshavet framover, da er viktig at vi er sterkt til stede i nord, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Mandag arrangerte forbundet et åpent møte i Hammerfest som trakk fullt hus med 80-90 deltakere og tirsdag stilte forbundet på Barentshavkonferansen med både stand og innlegg.

– Det er viktig for oss å være til stede på Barentshavkonferansen. Vi har vært med på konferansen siden starten for 15-20 år siden. Olje- og gassaktiviteten i nord blir stadig viktigere. Og det er i Barentshavet (ifølge Oljedirektoratet) det meste av de uoppdagede ressursene ligger, sier forbundsleder Frode Alfheim.

-Samtidig har den nye sikkerhetspolitiske situasjonen og energibehovet i Europa, gjort at olje- og gasselskapene har betydelig større sikkerhet for avkastning for sine investeringer i leting og produksjon på norsk sokkel, sier Alfheim.

-Aktiviteten i nord er helt klart på vei opp!

Frode Alfheim understreker på Barentshavkonferansen at petroleumsaktiviteten i nord er på vei opp. Foto: Atle Espen Helgesen

Alfheim viser til at LNG-produksjonen på Melkøya snart kommer i gang igjen, Johan Castberg-feltet er under utvikling og i løpet av året blir det levert plan for utbygging og drift av Wisting, som blir det nordligste feltet på norsk sokkel. I tillegg vil det bli økt letevirksomhet og store muligheter innen nye, grønne industrier.

Fulgte opp medlemmene etter Melkøya-brannen

I sitt innlegg på konferansen understrekte Frode Alfheim at oppfølging etter brannen på Melkøya høsten 2020 var en av svært få reiser han foretok under pandemien. -Det var viktig for meg å dra opp hit for å følge opp de ansatte og lytte til de, sier Alfheim.

Han understreker også at ved starten av pandemien, våren 2020, så ble en rekke av medlemsbedriftene hardt rammet av redusert etterspørsel etter både aluminium, olje og gass.

Frode Alfheim på scenen i Hammerfest med Hildegunn Blindheim (Norsk olje og gass) og olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: Atle Espen Helgesen

-Oljeprisen falt som en stein og var under 20 dollars fatet en periode.  Det var krisestemning og frykt for masseoppsigelser i oljebransjen. Vi satte oss derfor sammen med partene i Konkraft og fikk med oss et stort politisk flertall for den mye omtalte oljepakken. Den sikret ny giv i bransjen som vil gi en rekke nye feltutbygginger på sokkelen. Det sikrer mange nye arbeidsplasser i flere tiår framover, sier han.

Rekruttering blir avgjørende viktig

På Barentshavkonferansen deltok Alfheim også i en dialog, sammen med olje- og energiminister Terje Aasland og Hildegunn Blindheim, adm. direktør i Norsk olje og gass.

Der sa Alfheim at oljeselskapene nå må sørge for en god rekruttering av folk i nord.

På Industri Energis stand på Barentshavkonferansen Alida Dolmaas, Per-Roar Aas og Ann Sesilie Tekfeldt. Foto: Atle Espen Helgesen

– Vi trenger at de unge fra nord som har flyttet ut for utdanning, vil flytte tilbake for jobb. Og at de som flytter hit sørfra blir godt ivaretatt, sånn at de blir værende, sier han

Alfheim understreker at petroleumsindustrien er nødt til å unngå de store svingningene, som rammer folk som har valgt å satse på en karriere i denne industrien.

-Trygge, gode og langsiktige arbeidsplasser er avgjørende for å lykkes med næringsutvikling i nord, sier han.