Vi må gripe muligheten og sørge for norsk vaksineproduksjon

Faksimile av kronikken i VG 15. januar 2021.
Faksimile av kronikken i VG 15. januar 2021.

fredag 15. januar 2021

Norge bør gripe muligheten til å skape et nytt norsk industrieventyr som vil sikre europeiske innbyggere tilgang til vaksine og behandling, skriver forbundsleder Frode Alfheim i en kronikk i VG fredag.

– Både for å sikre europeiske innbyggere tilgang til vaksine og behandling, men også for styrke næringsutviklingen og skape arbeidsplasser, må Norge gripe denne muligheten for økt industrialisering av vaksineproduksjon, skriver Frode Alfheim i kronikken som fredag står i papirutgaven av VG.

Helseindustrien er en av Norges største eksportnæringer, med minst 25 milliarder kroner i eksportinntekter i 2019.

Industri Energi har jobbet lenge for økt norsk produksjon av legemidler. Norge har kunnskapsmiljøer i verdensklasse innen medisinsk forskning, legemiddel- og vaksineproduksjon, livsvitenskap og industrielle prosesser.

-De globale helsemarkedene er så store at vekstpotensialet er nærmest ubegrenset. Det er et stort og uutnyttet potensial for produksjon av legemidler i Norge, blant annet gjennom bedre utnyttelse av marint restråstoff, men ikke minst også gjennom vaksineproduksjon, skriver Alfheim i kronikken.

Han viser til at det globale markedet for vaksiner i dag er på 47 milliarder dollar. Med en gjennomsnittlig årlig vekst på 10,3 prosent, er dette markedet ventet å vokse til 105 milliarder dollar i 2027.

Industri Energi, sammen med LO, NHO, LMI, Norsk Industri og KLP, lanserte høsten 2020 rapporten «Norsk vaksineproduksjon for beredskap og verdiskapning». Rapporten er nærmest en oppskrift for å etablere en vaksinefabrikk i Norge. Den viser konkret hvordan og hvorfor norsk vaksineproduksjon vil skape arbeidsplasser og eksportinntekter, samt bidra til bedre folkehelse og nasjonal legemiddelberedskap.

-Vi foreslår å etablere et Senter for norsk vaksineproduksjon og innovasjon (SEVI).Dette senteret bør bygge og drifte en fabrikk for beredskapsproduksjon, pre-kommersiell og kommersiell produksjon av vaksiner. Forskning og innovasjon må være tett koblet på fabrikken. Det globale behovet for vaksiner vil være enormt. Kapasiteten på noen utvalgte produksjonssteder anslås å være 100 millioner vaksiner per år, skriver han.

En «spin off» fra arbeidet med denne rapporten er at det britiske selskapet Ecam Biomed har opprettet et norsk datterselskap som nå jobber med å etablere en vaksinefabrikk i Sandefjord. Dette viser at Norge er konkurreredyktig i det internasjonale vaksinemarkedet.

Flere fagmiljøer har fattet interesse for arbeidsgruppens arbeid og rapporten, blant de har Forskningsrådet uttalt støtte til rapporten og forslaget.«Dette er en god anledning til å aktivt følge opp Helsenæringsmeldingen» skrev administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen, i sine kommentarer til Statsbudsjettet.

-Nå må vi gå fra ord til handling, alle positive krefter må dra i samme retning og gripe muligheten til å skape et nytt norsk industrieventyr, skriver Alfheim.