-Vi gjør alt i vår makt for å bedre koronasituasjonen for våre medlemmer

Mange offshorearbeidere opplever en spesielt krevende tid med koronarestriksjoner. Illustrasjonsfoto: Øyvind Hagen, Equinor
Mange offshorearbeidere opplever en spesielt krevende tid med koronarestriksjoner. Illustrasjonsfoto: Øyvind Hagen, Equinor

fredag 5. februar 2021

Koronasituasjonen og en rekke smittevernrestriksjoner er svært krevende for mange av våre medlemmer. –Dere skal vite at vi gjør alt vi kan for å bedre situasjonen for dere, sier Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi.

– Vi vet hvilke belastninger våre medlemmer har i forhold til korona. Det er veldig mange sterke vitnesbyrd og historier. Dette tar vi på det høyeste alvor. Det å måtte tilbringe lange perioder i karantene, med begrenset frihet og sosial kontakt på installasjonene, smittefare under transport og så videre er vanskelig for mange.

-Industri Energi har tett kontakt med tillitsvalgte og verneombud de selskapene som har medlemmer i denne situasjonen. Lokale tillitsvalgte, klubbledere, verneombud, forbundets ansatte og ledelse gjør virkelig det som kan gjøres for å bedre på situasjonen, sier Lill-Heidi Bakkerud.

Hun utdyper at forbundet har medlemmer bosatt i utlandet som knapt har hatt tid sammen med familiene sine det siste året, fordi de er nærmest kontinuerlig i karantene eller på jobb offshore. Og vi hører om foreldre med delt omsorg for barn som får betydelige komplikasjoner når de må i karantene før hver arbeidsperiode.

– Det er rett og slett en situasjon folk ikke kan være i over tid, sier Bakkerud.

Bekymret for psykososial situasjon

Industri Energi er særlig bekymret for den psykososiale situasjonen etter snart ett år med omfattende koronarestriksjoner.

– Vi er bekymret for hvordan dette kan påvirke sikkerheten, arbeidsmiljøet og folks psykiske helse, sier hun.

Forbundet vil derfor ta kontakt med Fylkeslegen i Rogaland som har en landsdekkende rolle i saker som gjelder helse i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen.

– Vi vil også ta opp vår bekymring rundt psykososiale forhold med Petroleumstilsynet, som framover skal øke sin tilsynsaktivitet rundt konsekvenser av korona, sier Bakkerud.

Hyppig kontakt med arbeidsgiverne

Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi.
Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi.

Industri Energi har hyppige møter med arbeidsgiverforeningene Norsk olje og gass og Norges rederiforbund, samt de ulike selskapene for å forklare hvordan folk opplever restriksjonene, for å bidra til å gjøre forholdene best mulig for arbeidstakerne. Og ikke minst understreker vi nødvendigheten av at de ulike selskapene må klare å bli enige om like koronaregler.

-Vi kan ikke lenger ha det slik som i dag, der selskapenes egne regler spriker i alle retninger. For leverandøransatte oppleves det særlig vanskelig når man blir utsatt for ulikt test- og karanteneregime, avhengig av hvilket selskap du er på oppdrag for, sier Bakkerud.

– Dette har vi tatt opp med arbeidsgiverforeningene og selskapene en rekke ganger. Både fordi det er vanskelig å skape legitimitet for ulike smittevernsrutiner mellom de enkelte selskapene og fordi det er krevende for leverandøransatte som stadig må forholde seg til ulike restriksjoner.

-Vi prøver så langt det er mulig å påvirke, og vi blir hørt, men til syvende og sist er det hvert enkelt operatørselskap som sitter med ansvaret og må ta beslutningen.

Karantene må kompenseres

Under hele koronakrisen har Industri Energi hatt jevnlig kontakt med Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet, helsemyndighetene, ulike departement med flere. Og forbundet har etablert en Covid19-gruppe med ansatte i forbundet, representanter fra valgt ledelse, tillitsvalgte og verneombud fra de ulike delene av bransjen.

Korona er dessuten fast møtepunkt på en rekke arenaer vi deltar på, som Sikkerhetsforum, Samarbeid for sikkerhet, LOs Helikopterutvalg, med flere.

Forbundsleder Frode Alfheim understrekte i et møte med olje- og energiminister Tina Bru 28. januar at den norske modellen må legges til grunn og det må tas hensyn til arbeidstakerne i denne krevende situasjonen.

Industri Energi er likevel ikke blitt enig med arbeidsgiverforeningene Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund når det gjelder økonomisk kompensasjon for dem som må sitte i hotellkarantene for å komme på jobb.

-Vi er helt tydelige på at tiden i karantene må kompenseres økonomisk. Å sitte i karantene på hotell er ikke noe ferieopphold. De som sitter i karantene bruker sin opparbeidede avspasering, for å være i disposisjon for arbeidsgiverne sine. Men arbeidsgiverne er ikke enige med oss. Vi har derfor skrevet tvisteprotokoll og dette spørsmålet ivaretas nå av LO, som har satt noen av landets beste arbeidsrettsadvokater på saken, sier Bakkerud.

Krevende situasjon for alle

Industri Energi skal fortsette å gjøre det vi kan for å redusere belastningen våre medlemmer opplever som følge av koronasituasjonen, men samtidig som smittevernhensyn ivaretas

-Koronapandemien er krevende for alle. Den griper sterkt inn i alles liv, både privat og på jobb. Ingen er uenig i at det trengs kraftige tiltak for å hindre smitte, men det må tas spesielle hensyn til de som jobber i bransjer som gjør at man er borte fra familie og venner lange perioder i strekk, sier Bakkerud.

Les mer:

Temaside: Koronakrisen

Industri Energi jobber kontinuerlig for bedre løsninger for medlemmer som må sitte i karantene

Bransjen og selskapene må koordinere seg og sørge for at offshorearbeidere får en situasjon det er mulig å leve i

Bekymret over kraftig økning i antall hendelser i petroleumsnæringen

Nye regler kan redusere karantenetiden

Vi ser karantener i alle varianter, det er uholdbart

The branches and companies must coordinate and ensure that offshore workers have a situation in which it is possible to live