-Vi er bekymret for den enkelte oljearbeiders arbeidshverdag

-Industri Energi sine tillitsvalgte er ikke imot ny teknologi eller nye arbeidsformer. Men vi er bekymret for hvordan det økende omfanget av integrerte operasjoner slår ut for den enkelte oljearbeiders arbeidshverdag, sier 2. nestleder i Industri Energi, Ommund Stokka på Beredskapskonferansen tirsdag.

Ommund Stokka viser på Beredskapskonferansen til at det har skjedd en voldsom utvikling for datatrafikk og -deling i norsk olje- og gassindustri, siden ConocoPhillips åpnet sitt landbaserte boresenter i 2002.

I dag skjer deling av komplekse datamengder fra bore- og brønnoperasjoner i sanntid. Kontinuerlige videokonferanser mellom land og hav er utbredt. Og samtidig har operatørselskapene drevet fram nye arbeidsprosesser, driftsformer og metoder.

Integrerte operasjoner er brukt som en fellesbetegnelse for disse endringene.

Stadig mer krysstrening av folk

Stokka sier at det skjer en utvikling der krysstrening med overflatekunnskap om den daglige drift prioriteres, noe som fortrenger helhetlig kunnskap om produksjon og utstyr.

-Det blir først kritisk ved uforutsette hendelser. Vi skal ha trygge ansatte som føler seg trygge i jobben og på faget sitt. Og det skal være god dialog mellom tillitsvalgte/verneombud og bedriften, sier Stokka.

Ommund Stokka på Beredskapskonferansen 2022 i Stavanger. Foto: Atle Espen Helgesen

Han viser til at oljeselskapene har mål om å redusere antall folk om bord på offshoreinstallasjonene. -Industri Energi mener likevel at avgjørelser knyttet til drift av installasjonene, i størst mulig grad må tas ute i havet.

Stokka sier også at utveksling av data i høy hastighet gjør at mange arbeidsoppgaver offshore kan bli flyttet ut av landet. -Dette skjer allerede. Det er en utvikling Industri Energi er sterkt imot, sier han.

-Alt dette gjør oss bekymret for at den økende bruken av integrerte operasjoner vil gå ut over sikkerheten og den enkelte oljearbeiders hverdag, sier Stokka.

Trepartsarena for sikkerhet og beredskap

Drøyt 160 deltakere er samlet på årets Beredskapskonferanse som holdes i Stavanger 13-14. september.

Industri Energi er en av grunnleggerne og arrangør av konferansen, sammen med Petroleumstilsynet, OFFB, Validea og Offshore Norge.

Drøyt 160 deltakere på Beredskapskonferansen i Stavanger. Foto: Atle Espen Helgesen

Erling Holmefjord i Industri Energi er en av initiativtakerne. Han sier Beredskapskonferansen ble etablert for 14 år siden som en trepartsarena der man skulle diskutere helikoptersikkerhet, offshore beredskap og HMS, siden har konferansen utviklet seg til også å omfatte cyber- og samfunnssikkerhet.