Verneombudene spiller sentral rolle for sikkerheten

På webinaret «Sikkerhet, status og signaler» fredag understrekte Petroleumstilsynet at deres tema for året handler om kapasitet og kompetanse – og at verneombudene spiller en sentral rolle for sikkerheten.

Forbundssekretær i Industri Energi, Håkon Aasen Bjerkeli, slår fast at verneombudene spiller en helt avgjørende rolle i sikkerhetsarbeidet. Han understreker at det derfor er helt nødvendig å sette av tid til at verneombud får gjort arbeidet sitt på en ordentlig måte.

-Uansett hva som skjer skal operatørselskapene ivareta sikkerheten. Verneombudene spiller en sentral rolle med å ivareta at topartssamarbeidet mellom bedriften og arbeidstakerne fungerer, og dermed også sikkerhetsarbeidet. Da må verneombudene ha tid og den nødvendige kompetansen for å ivareta den rollen, sier Bjerkeli.

Forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli. Foto: Atle Espen Helgesen

Han viser til at dette var krevende før, men minst like krevende nå, etter to år med pandemi.

-Pandemien har vært krevende for mange verneombud. Da er det arbeidsgiver som har ansvar for å sikre at verneombudene har kapasitet til å gjøre jobben sin. Arbeidsgiverne må skjønne at verneombudene er en samarbeidspartner og en ressurs som de må spille på lag med, sier han.

Bjerkeli understreker at det her er et stort forbedringspotensial i mange av bedriftene som er knyttet til petroleumssektoren.

Se opptak fra arrangementet Sikkerhet, status og signaler her.