Vellykket helikopterseminar blir trolig årlig

Industri Energi, Norsk Flygerforbund, Norsk helikopteransattes forbund og LO arrangerte denne uka et seminar om helikoptersikkerhet i Stavanger. –Nok en gang var det en suksess. Vi ønsker nå å arrangere seminaret årlig, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i helikopterutvalget.

– I en årrekke har det blitt jobbet målbevisst i trepartssamarbeidet mellom arbeidstakerorganisasjonene, selskapene og myndighetene for å gjøre helikoptersikkerheten på norsk sokkel tryggere. Helikopterutvalget er en sterk bidragsyter i dette arbeidet og målet er at helikopterflyging på norsk sokkel skal være verdensledende, sier Henrik S. Fjeldsbø som er leder i LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i Industri Energi.

Fjeldsbø slår fast at helikoptersikkerhet har stor interesse blant medlemmene i de tilknyttede forbundene. -Medlemmene våre er svært opptatt av helikoptersikkerhet og vi opplever stor interesse rundt hva helikopterutvalget jobber med, sier han.

Henrik Fjeldsbø, leder LOs helikopterutvalg. Foto: Atle Espen Helgesen

Utvalgets helikopterseminar ble arrangert 6. april i Stavanger. Det retter seg både mot ansatte i helikopterbransjen, samt verneombud og tillitsvalgte i oljebransjen som har medlemmer som reiser offshore.

-Målet med seminaret er å dele informasjon om helikopterutvalget, orientere om hvilke saker vi jobber med og hvordan utvalget påvirker utviklingen innenfor helikoptersikkerhet, sier Henrik Fjeldsbø.

Førstehånds kjennskap til arbeidet

De nær 50 deltakerne fikk grundig informasjon om hva som skjer innenfor offshore helikopterbransjen. -Det var en god anledning til å få førstehånds kjennskap om aktuelle saker og mulighet til å komme med innspill til disse, sier Fjeldsbø.

Blant temaene som ble berørt var hvordan helikopterutvalget jobber for å få en alternativ helikoptertype på sokkelen (se video om hvorfor her). Instruktør Anders Berthelsen i RelyonNutec orienterte om nye europeiske krav rundt skulderbreddemåling og trykksatt pusteutstyr, som kan bli innført for offshoreflyginger fra sommeren 2023.

Johan Stenersen orienterte om Sikorskys planer om videreutvikling av S92. Foto: Atle Espen Helgesen

Sikorskys representant i Norge, Johan Stenersen, presenterte planene som finnes for å videreutvikle nordsjøbussen Sikorsky S92A til en såkalt A+-versjon og muligens B-modell.

Mens Tommy Olsen fra Norsk Helikopteransattes Forbund fortalte om en ny EU-forordning som gjør at helikopterselskapene vil få anledning til å flytte sin organisasjon for teknisk planlegging (Camo) ut av landet. – Vi vet at helikopterselskapene av kostnadshensyn trolig vil flytte Camo ut av landet hvis regelverket åpner for det. Det er vi sterkt imot fordi vi frykter det vil redusere sikkerhet og beredskapen, sier Olsen.

Skal være tett på medlemmene

Henrik S. Fjeldsbø er glad for endelig å få arrangert et helikopterseminar igjen etter to år med koronapandemi. Og han er klar på at tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært gode.

Tommy Olsen orienterer om Camo-forordningen på helikopterseminaret. Foto: Atle Espen Helgesen

-Det er verdifullt for oss i helikopterutvalget å ha god kontakt med medlemmene. Med seminaret kan vi orientere de direkte om hva vi jobber med og samtidig få tilbakemeldinger og innspill.

– Helikoptersikkerhet er livsviktig for medlemmene våre. Derfor skal vi være tett på og ha god dialog med dem. Medlemmene er en god kilde til informasjon for oss i utvalget. Samtidig får de muligheten til å være med og påvirke noe av det vi jobber med, sier Fjeldsbø.