Ungdomspolitikere uttrykte takknemlighet til Industri Energi Ung

Ungdomskonferansen lørdag ettermiddag startet med en ungdomspartidebatt, ledet av Astrid Levaag, med fem engasjerte ungdomspolitikere, fra Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Arbeidernes Ungdomsfylking, Senterungdommen og Fremskrittspartiets Ungdom.

Fra venstre til høyre: Ordstyrer Astrid Levaag, Alberte Bekkhus, Audun Hammer Hovda, Astrid Willa Eide Hoem, Dortea Elverum og Mats Henriksen. Foto: Egil Brandsøy.

– Jeg deltok på tur med dere i 2019, og da lærte jeg så utrolig mye og det er jeg takknemlig for. For eksempel da vi besøkte Elkem i Mo i Rana lærte jeg at det er lurt å ha kraft nært. Det er viktig for oss i Senterpartiet. Vi må spille på lag fremover så får vi til gode løsninger, sa Dortea Elverum fra Senterungdommen.

Mats Henriksen i Fremskrittspartiets Ungdom påpekte viktigheten å bruke kompetansen og ressursene vi har i Norge til å bygge opp nye næringer.

– Det grønne skiftet skal skje på ryggen av norsk olje og gass næring. Det er utrolig viktig. Jeg er utrolig glad for at SV ikke er med i den nye regjeringen, siden de ønsker å sette en sluttdato for norsk oljeleting. Vi ønsker å utvikle og ikke avvikle.

Ungdommene følger med på debatten. Foto: Egil Brandsøy

Astrid Willa Eide Hoem fra Arbeidernes Ungdomsfylking er positiv til at vi skal få til en omstilling i Norge på grunn av at vi har så flinke fagarbeidere.

– Vi har kompetansen i fagarbeiderne våre, og vi har økonomien til å få det til. Vi er allerede i gang med det, sier hun og fortsetter:

– Problemet med den forrige regjeringen var at det manglet tiltak, penger, og vilje til å sette i gang nye industriprosjekter. Vi trenger politikere som satser på industrien og bygger opp industri-Norge.

Audun Hammer Hoved fra Sosialistisk Ungdom minner om at SV har laget en plan – tiltak for tiltak – for å oppnå det grønne skiftet.

– Vi kan eksempelvis bruke trekull istedenfor vanlig kull. Vi må satse på hydrogen og på karbonfangst og -lagring. Staten må være mer aktiv. Staten må bruke sitt eierskap og tegne opp en tydelig retning. Vanlig arbeidsfolk skal ikke ta den risikoen. Offentlig styring, gode tiltak og mye penger blir viktig i den grønne skiftet.

Alberte Bekkhus fra Rød Ungdum er enig i at staten må være mer aktiv, og påpeker viktigheten av å få ned ulikheten i Norge. Hun hadde en klar beskjed til ungdommene i salen.

– Derfor er dere viktige. Dere som begynner utdanning, det er en omstilling som må skje nedenfra og opp.