Understrekte styrken i den norske modellen og trepartssamarbeidet

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi deltok mandag i en panelsamtale på det såkalte Olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord om oljeindustriens utfordringer og muligheter.

Fra scenen i Sandefjord understrekte Alfheim viktigheten av den norske modellen og fortalte hvordan partene i oljeindustrien samarbeider når det trengs.

-Ved utbruddet av pandemien, da oljeprisen kollapset og tusenvis av arbeidsplasser var truet, klarte vi raskt å bli enig om at vi måtte gå til myndighetene og be om hjelp. Det har reddet svært mange arbeidsplasser og sikret store investeringer på norsk sokkel. Uten den såkalte oljeskattepakken ville også energisituasjonen for Europa framover sett ganske annerledes ut, sier Alfheim.

Alfheim forsikrer at de tre partene (arbeidstakerne, arbeidsgiverne og myndighetene) fortsatt vil samarbeide for å sikre at norsk sokkel skal levere energi som Europa trenger, samtidig som vi skal utvikle nye industrier.

Samtidig advarer Alfheim om at tempoet i næringen ikke må bli for høyt, og dermed utfordre grunnlaget for samarbeidet. – Dette er en syklisk næring, men husk at de ansatte skal ivaretas på en god måte. Vi skal ha trygge og langsiktige arbeidsplasser i denne næringen. Vi må sørge for stabilitet for de ansatte, sier han.

Forbundslederen understreker at operatørselskapene har et ansvar for å følge med hva som skjer i leverandørindustrien. – Operatørene har også et spesielt ansvar for å sikre langsiktighet for arbeidstakerne i næringen. Det er nødvendig for å gi ungdom den jobbsikkerhet de trenger. Så er det partene sitt ansvar å framsnakke næringen, sier han.

Olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord er årets kanskje viktigste konferanse innenfor olje- og gassindustrien. Her møtes topplederne fra oljeselskapene, politikere, byråkrater og fagforeningsledere.