Uakseptabelt med innleid utenlandsk helikopter på norsk sokkel

Aker BP har nylig tatt i bruk et innleid dansk helikopter på Valhall-feltet, som ikke oppfyller norske regler og retningslinjer. -Helt uakseptabelt, sier Henrik Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg.

Oljeselskapet Aker BP benytter normalt en gammel offshorestasjonert Super Puma L1 som skyttelmaskin mellom Valhall-feltet og nærliggende plattformer sør i Nordsjøen. Denne maskinen måtte nylig til land for å gjennomgå planlagt vedlikehold.

Et tilsvarende helikopter som skulle ta over er så langt ikke godkjent. CHC Helikopter Service som opererer kontrakten har derfor, på kort varsel, inngått en såkalt wet lease-avtale om å leie et italienskprodusert AW139 fra Bel Air i Danmark, med utenlandsk besetning.

Henrik Solvorn Fjeldsbø sier det er oppsiktsvekkende at det er gitt dispensasjon. Foto: Atle Espen Helgesen

-Det kreves norsk driftstillatelse (AOC) for flyging på norsk kontinentalsokkel, noe Bel Air ikke har. Helikopteret har heller ikke påkrevd utstyr som avisingssystem og kollisjonsvarselsystem (TCAS II). På tross av at myndighetskrav ikke møtes på flere sikkerhetskritiske områder har selskapet fått dispensasjon fra Luftfartstilsynet til å kunne benytte dette helikoptret. Det er oppsiktsvekkende, sier Henrik Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i Industri Energi.

Krevende forhold om vinteren

Han understreker at det danske AW139-helikoptret nå frakter offshorearbeidere mellom ulike installasjoner i Nordsjøen, i den mørkeste tiden av året, når været er på det mest krevende.

-Det er valgt en uakseptabel løsning med et helikopter som ikke oppfyller norske regler og retningslinjer. Maskinen opereres av innleide, utenlandske piloter, uten erfaring fra operasjoner i Valhall-området. Vi er dessuten usikre på om maskinen har nok rekkevidde til å kunne fly til land, hvis det skulle skje en uforutsett hendelse, der man ikke kan lande på offshorebaserte helikopterdekk, sier han.

Det er et slikt Aw139-helikopter fra Bel Air som nå bruke som skyttelmaskin på Valhall. Arkivfoto: Bel Air

LOs helikopterutvalg behandlet saken på sist møte og går samlet imot den valgte løsningen, da dette anses å innebære en «ikke ubetydelig økning i risiko for besetning og passasjerene». Utvalget har sendt bekymringsmelding til Luftfartstilsynet og hatt møte med tilsynet, der saken ble tatt opp. Og vernetjenesten i Aker BP er orientert.

Smakløst av Aker BP

Fjeldsbø mener det er smakløst av operatørselskapet Aker BP å akseptere at det blir gitt dispensasjon fra oljebransjens egne retningslinjer (NOG066), når det går direkte på operasjonell risiko.

– Aker BP og Luftfartstilsynet svikter når de gir dispensasjon til bruk av dette helikopteret på sokkelen. Konsekvensen er at passasjerer og besetning utsettes for en uakseptabel økning i risiko, sier han.

Fjeldsbø stiller også spørsmål ved hvilke risikovurderinger som ble gjort når maskinen på oppsiktsvekkende kort tid (to uker) ble anskaffet og dispensasjonssøknader sendt. Han har en klar forventing om at Luftfartstilsynet revurderer dispensasjonen som er gitt og trekker den tilbake.

-Vi ser ingen grunn til at denne maskinen skal få fortsette å fly på norsk sokkel. Såkalt wet lease av helikopter med mannskap, uten norsk driftstillatelse, er ikke akseptabelt for flyginger på norsk sokkel. Og du må også ha maskiner som oppfyller alle tekniske krav, sier han.

Les også:

Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

Frykter omkamp om felleseuropeisk helikopterregelverk