Tydeligere krav til oppdragsgiverne innen dykking

Arbeidstilsynet har lyttet til Industri Energi og tydeliggjort krav til oppdragsgivere som leier inn innaskjærs dykketjenester.

På sine nettsider skriver Arbeidstilsynet at dykkevirksomheten har ansvar for å ha et fungerende internkontrollsystem, men understreker samtidig at ved dykkeroppdrag på oppdragsgivers område eller anlegg har også oppdragsgiver et medansvar.

-Vi er svært fornøyd med at Arbeidstilsynet har lyttet til oss. Dette vil forbedre dykkesikkerheten, samt gjøre det lettere for den seriøse delen av dykkenæringen å konkurrere på like vilkår, sier spesialrådgiver Leif Morten Rasch i Industri Energi.

Har et overordnet ansvar

Byggherreforskriften er gjeldende for en stor del av dykkevirksomheten. Dette medfører at oppdragsgivere ikke bare har et medansvar, men et selvstendig og overordnet ansvar for dykkeoperasjonene som de leier inn.

Arbeidstilsynet forsikrer at de i større grad vil føre tilsyn med kjøpere av dykketjenester, blant annet anleggsvirksomheten, fiskeoppdrettsvirksomheten, kraftverk, kommuner og fylkeskommuner, kystverket og andre.

Tilsynet har også utarbeidet en liste over eksempler på hva oppdragsgiver må sjekke ved innleie av dykketjenester. Disse er listet opp her.

Vil styrke dykkesikkerheten

– Vi er kontaktet av flere dykkere som er bekymret over at enkelte oppdragsgivere bare ser på pris, og ikke i tilstrekkelig grad er opptatt av om regelverket følges. Dette går ut over dykkesikkerheten, sier Rasch.

Industri Energi synes derfor det er positivt at Arbeidstilsynet nå vil følge opp oppdragsgiverne som leier inn dykketjenester.

Yrkesdykkernes fagforening i Industri Energi er i ferd med å utarbeide en sjekkliste basert på Arbeidstilsynets råd og distribuere de til en rekke aktører som leier inn dykketjenester.