Turøy-ulykken må bidra til bedre helikoptersikkerhet

Forbundssekretær Henrik Fjeldsbø fortalte om helikopterulykken på LOs luftfartskonferanse.
Forbundssekretær Henrik Fjeldsbø fortalte om helikopterulykken på LOs luftfartskonferanse.

onsdag 7. september 2016

Forbundssekretær og helikopterekspert i Industri Energi, Henrik Solvorn Fjeldsbø, orienterte på LOs luftfartskonferanse onsdag om helikopterulykken ved Turøy. – Vi forventer at ulykken bidrar til å øke helikoptersikkerheten, men ser med bekymring på flere alvorlige utfordringer, sier han.

LO har hatt en formidabel medlemsvekst innen luftfart den seneste tiden og arrangerte onsdag sin første luftfartskonferanse med drøyt 100 deltakere i Oslo. Helikoptervirksomhet er en viktig del av Landsorganisasjonens satsing på luftfart og ble viet stor oppmerksomhet på konferansen.

Leder av Industri Energis helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø, orienterte på konferansen om Turøy-ulykken som krevde 13 liv. -Industri Energi representerer drøyt 20.000 passasjerer som reiser med helikopter når de skal til og fra på jobb og vi ble hardt rammet av ulykken, sier Fjeldsbø.

Fem av forbundets medlemmer omkom i ulykken.

Fjeldsbø fortalte på konferansen om hvordan han opplevde ulykken 29. april, orienterte om Havarikommisjonens foreløpige funn og om hvordan forbundet har håndtert dette.

-Industri Energi har vært tett på ulykken. Vi har blitt involvert i Havarikommisjonens arbeid og har hatt tett kontakt med en rekke involverte parter. Vi er opptatt av fakta om ulykken og vil unngå spekulasjoner, sier han.

Samtidig understreker han at ulykken må bidra til enda bedre helikoptersikkerhet på sokkelen.

Helikopterselskapene kutter

Administrerende direktør i CHC Helikopter Service, Arne Roland, deltok på konferansen og pekte på at helikopterselskapene står overfor en krevende situasjon der de må gjennom dramatiske kostnadskutt, samtidig som de skal ivareta sikkerheten.

-Kostnadskuttene hadde ingenting med Turøy-ulykken å gjøre, men framover står vi som selskap overfor alvorlige kutt. Mange ansatte vil miste jobben og vi vil gå glipp av verdifull kompetanse, sier Roland.

-Vi må tørre å ta debatten om helikoptersikkerheten står ved et veiskille som følge av kostnadskuttene, men jeg kan forsikre at vi aldri vil fly ved den minste mistanke om at det ikke er sikkert, sier han.

Samlet har CHC Helikopter Service redusert aktiviteten i Norge med 40 prosent de siste to år, antall helikoptre skal reduseres fra 36 i fjor til 15 neste år og antall ansatte skal omtrent halveres.

– Vi vet hva som skal til for ytterligere å forbedre helikoptersikkerheten på sokkelen, men det har en pris og krever kompetanse som vi nå risikerer å miste, sier Roland.

Advarer mot nye EU-regler

Henrik S. Fjeldsbø advarer mot EUs helikopterregelverk.
Henrik S. Fjeldsbø advarer mot EUs helikopterregelverk.

Industri Energi har ved en rekke anledninger det siste året advart mot EUs nye offshore helikopterdirektiv (Hofo) som kan bli innført i Norge. Saken er for tiden under utredning av Samferdselsdepartementet, men statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) slår på LOs luftfartskonferanse fast at Hofo ikke vil bli implementert dersom det svekker helikoptersikkerheten.

Henrik Solvorn Fjeldsbø er glad statssekretæren er så tydelig, men sier samtidig at han frykter Samferdselsdepartementets konsekvensutredning ikke er grundig nok.

-Departementet har satt av alt for lite tid og penger til konsekvensanalysen av Hofo. Selskapet som utfører denne kom ikke i gang med arbeidet før etter sommerferien og skal være ferdig allerede i midten av oktober. Vi er ikke beroliget om at analysen blir grundig nok, sier Fjeldsbø.