Trenger en felles møteplass om sikkerhetssituasjonen på sokkelen

Nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi deltok tirsdag på Petroleumstilsynets Topplederkonferansen. Der tok hun til orde for en felles møteplass om sikkerhetssituasjonen i petroleumsbransjen.

Under oppsummeringen av konferansen viste Bakkerud til at Industri Energis forbundsstyre forrige uke var i Brussel der det blant annet møtte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

-Stoltenberg pekte på den norske modellen og understrekte hvor viktig det er med tillit og samarbeid, spesielt i vanskelige tider som nå med krig i Europa, sa hun.

Bakkerud tok opp at mange av forbundets medlemmer er urolige i disse tider. Og hun etterlyste bedre dialog mellom partene. – Jeg mener aktørene i petroleumsbransjen trenger en møteplass, utenom Sikkerhetsforum, der man kan utveksle informasjon om sikkerhetssituasjonen, sa hun.

-Så kan vi gjennom våre tillitsvalgte få relevant informasjon videre til våre medlemmer. Det er viktig for å ivareta tillit og trygghet, sier Bakkerud.

Petroleumstilsynet inviterer hvert år toppledere i petroleumsbransjen til den såkalte Topplederkonferansen for å belyse relevante problemstillinger i næringen.

I år var tema trusselbildet, kriseledelse, norsk gass til Europa, samt sikkerhet og sikring.

Blant deltakerne var arbeidsminister Marte Mjøs Persen, forsvarssjef Eirik Kristoffersen og Petroleumstilsynets direktør Anne Myhrvold. Fra Equinor kom Anders Opedal, Irene Rummelhoff, Pål Eitrheim og Kjetil Hove fra toppledelsen. Europa- og norgessjef Steinar Våge stilte fra ConocoPhillips. Mens operasjonsdirektør Knut Vavik stilte fra Transocean. I tillegg deltok blant andre Ståle Kyllingstad (IKM), Monica Bjørkmann (Subsea7/styreleder i Offshore Norge) og Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi.