Trapper opp skoleringen av nye tillitsvalgte

-Vi har et klart mål om å skolere flere nye tillitsvalgte i år enn noen gang tidligere, sier Leif Gunnar Rottem, kurskoordinator i Industri Energi.

Industri Energi har målsetting om å skolere opp mot 150 nye tillitsvalgte i 2023.

-Vi skal gi grunnopplæring til alle nye tillitsvalgte som ønsker det. Nytt i år er at vi videreutvikler det populære kurset «Tillitsvalgt i arbeid», fra tidligere å bestå av tre frittstående moduler til å være to samlinger over tre dager hver. Det gjør vi fordi det skal være enklere for folk å delta, sier kurskoordinator Leif Gunnar Rottem.

«Tillitsvalgt i arbeid» er grunnopplæringen for nye tillitsvalgte i Industri Energi. Her får du kunnskap om forhandlinger, Landsorganisasjonen, hvordan forbundet fungerer og om de ulike rollene du har som tillitsvalgt.

Skal gjøre folk trygge i rollen

– Det aller viktigste på dette kurset er å gjøre folk trygge i rollen som tillitsvalgt i Industri Energi, sier Rottem.

Han forklarer at som ny tillitsvalgt er det viktig å bli kjent med andre ferske tillitsvalgte. Derfor settes det av god tid til nettverksbygging og sosiale aktiviteter på dette kurset.

-Tilbakemeldingene vi får er at det er et svært nyttig kurs, sier Rottem.

Gir grunnlag for å ta flere kurs

Grunnopplæringen legger grunnlag for å søke seg videre til andre kurs i regi av forbundet, for eksempel om forhandlingsteknikk, tale- og presentasjon, klubbarbeid og medlemsutvikling.

– I tillegg vil vi sette opp flere nye kurs i løpet av året, blant annet et kurs om arbeidsrett. Følg med på forbundets nettsider for oppdateringer, sier Rottem.

Kursene som Industri Energi arrangerer er i hovedsak rettet mot tillitsvalgte og verneombud. Alle kursene er gratis og gjennomføres ved Industri Energis kurssenter i Stavanger.

Påmelding til kurs kan gjøres her.